REGLAMENT

Article 1
El dia 7 de Juny de 2015 Esportiu Ripoll i Smàrfan organitzen el Duatló de Vallter Hybrid Series

Article 2
El duatló es disputarà sobre un recorregut de: 12km bike + 10km trailrun

Article 3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària la autorització expressa del tutor.
Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. La organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.

Article 4
La sortida es donarà a les 09:00h al nucli de Setcases
El lliurament de dorsals es farà:

 • Dissabte 6/6 de 17 a 20h a Setcases (Qui ho desitgi pot deixar el material de trailrunning i l’organització li deixarà al seu espai al box de transició)
 • Diumenge 7/6 de 7 a 8.30 a Vallter . A Setcases es recollirà la roba d’abric que s’hagi utilitzat per al descens.

Article 5 

Preus fins al 7/5:

 • Inscripció individual federat: 23€
 • Inscripció individual no federat: 26€
 • Inscripció per relleus federats: 36€
 • Inscripció per relleus amb membres no federats: 36€ + 3€ per cada membre no federat

Preus a partir del 8/5:

 • Inscripció individual federat: 25€
 • Inscripció individual no federat: 28€
 • Inscripció per relleus federats: 38€
 • Inscripció per relleus amb membres no federats: 38€ + 3€ per cada membre no federat

IMPORTANT les fitxes federatives admeses són la de Triatló, FEEC i FC Ciclisme*.

Els participants federats hauran de presentar la fitxa federativa de triatló o feec a l’hora de recollir el dorsal.
*Fitxa F.C.Ciclisme només vàlida per al ciclista que participa en la modalitat de relleus.

En cap cas es retornarà el preu de inscripció.

Les inscripcions es tanquen el divendres 5 de juny a les 20:30.
Cal presentar el DNI a l’hora de recollir el dorsal.

Article 6
El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.
En cap cas es permetrà corre la cursa sense pitrall.
El recorregut del circuit estan degudament senyalitzats i hi ha avituallament a la transició
La prova compta amb servei de guardarroba, avituallaments i esmorzar popular al acabar la prova.

Article 7
L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

Article 8
S’estableixen les categories següents:

 • GENERAL MASCULI
 • GENERAL FEMENÍ
 • RELLEUS (Equip Mascuí)
 • RELLEUS (Equip Femení)
 • RELLEUS MIXTE (Equip mixt)

Trofeus als tres primers masculins, femenins , i al primer equip de relleus masculins, femenins i mixtes de la general.
Els premis es lliuraran a partir de las 13:00 h.

Article 9
El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa.
L’organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin sofrir.
Tota persona que desobeeixi la normativa de l’organització serà retirarà de la classificació oficial.
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal implicat en l’organització.

Article 10
Les classificacions es faran públiques a la web de la cursa.

Article 11
L’organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 12
Desqualificacions:

 • Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
 • Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.
 • L´atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
 • L´atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l´organització al marge del que està estipulat en l´article 13 del present reglament.
 • L’atleta que llenci recipients o brossa en el recorregut de la prova.

Article 13
Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 50€. Aquesta quantitat restarà en dipòsit fins que l’esmentat comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s´ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat per l’aplicació de l´article 12 del present reglament.

Article 14
L’organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. “Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, so, vídeo i qualsevol altre mitjà i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica” L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Article 15
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes.